Opcje przeglądania:
Zachęcamy do subskrypcji biuletynu
WIADOMOŚCI - KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PR. RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ - GRANTY EUROPEJSKIE Nr 10(136)
Grudzień 2013
Pismo wydawane przez KPK i Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Powrót na stronę główną RPK Poznań Powrót Archiwum"WIADOMOŚCI" Archiwum"GRANTÓW EUROPEJSKICH" ADRESY SIECI KPK
Drodzy Czytelnicy, Potrzebni eksperci! Horyzont 2020 Kryształowa Brukselka 2013 Portal uczestników Najbardziej aktywni Konkurs otwarty Granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie Grafen czeka Granty Marie Curie Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) Dla młodych uczonych KONFERENCJE I SZKOLENIA WIADOMOŚCI Z REGIONÓW WIADOMOŚCI Z CORDISu NAJNOWSZE KONKURSY Nanomedycyna Nie przegap terminów!
Drodzy Czytelnicy, Potrzebni eksperci! Horyzont 2020 Kryształowa Brukselka 2013 Portal uczestników Najbardziej aktywni Konkurs otwarty Granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie Grafen czeka Granty Marie Curie Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) Dla młodych uczonych KONFERENCJE I SZKOLENIA WIADOMOŚCI Z REGIONÓW WIADOMOŚCI Z CORDISu NAJNOWSZE KONKURSY Nanomedycyna Nie przegap terminów!

Drodzy Czytelnicy,Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz sukcesów w nowych konkursach w Horyzoncie 2020 i nie tylko życzy Redakcja

Drodzy Czytelnicy,

Kolejny rok za nami, tym razem ostatni rok 7. Programu Ramowego. To zatem czas na podsumowania. Polecam zapoznanie się ze najnowszymi wynikami Polski, do których odnośnik znajdą Państwo na 3 stronie biuletynu. Na końcowe rezultaty 7.PR przyjdzie nam jeszcze poczekać, bo program formalnie jeszcze trwa, pojawił się nawet jeszcze jeden konkurs.
Znajdujemy się w gronie aktywnych państw, choć do ścisłej czołówki wciąż bardzo daleko, szczególnie jeśli spojrzymy na liczbę koordynacji. Mamy się jednak czym pochwalić – najlepsze instytucje badawcze, przedsiębiorstwa i indywidualni naukowcy otrzymali już Kryształowe Brukselki, nagrody przyznawane za sukcesy w programach ramowych ( więcej informacji na 3 stronie Grantów).

Grudzień to równocześnie początek kolejnego programu ramowego. Komisja Europejska ogłosi za chwilę pierwsze konkursy w Horyzoncie 2020 i tym samym otworzy nową szansę na uzyskanie dofinansowania na badania i innowacje. Proszę zajrzeć 11 grudnia br. na strony odświeżonego portalu dla uczestników.

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Po trudach całego roku wszyscy zasłużyliśmy na chwilę wypoczynku w rodzinnym gronie.
Życzę Państwu spokojnych i radosnych Świąt, koniecznie bez komputerów i dokumentów, a w Nowym Roku szerokich Horyzontów! I zapraszam w styczniu do Poznania na konferencję otwierającą nową perspektywę finansową.

Ewa Kocińska Redaktor Wiadomości KPK-GE

góra strony
Horyzont 2020

Potrzebni eksperci!

Horyzont 2020

Potrzebni eksperci!

Rozpoczęła się rejestracja ekspertów, którzy będą wspierać Komisję Europejską i jej agencje wykonawcze w realizacji nowego Programu Ramowego Badań Naukowych i Innowacji – Horyzont 2020.

Komisja Europejska potrzebuje niezależnych ekspertów, którzy będą nie tylko oceniać wnioski w nowym programie, ale także oceniać sam program, jak również politykę badawczo-rozwojową i proinnowacyjną UE.

Rejestracja w bazie ekspertów będzie trwała przez cały okres trwania programu Horyzont 2020, jednakże zachęcamy, by zgłosić się już teraz. Oprócz najlepszych naukowców KE chce pozyskać specjalistów z innych sektorów, w tym z biznesu i usług.

Osoby, które były zarejestrowane jako eksperci do 7.PR, mogą po aktualizacji swoich danych w bazie (dostęp przez Participant Portal) stać się ekspertami do Horyzontu 2020.

Zachęcamy polskich ekspertów z różnych dziedzin i z różnym doświadczeniem do zapisania się do bazy. Praca eksperta to unikatowe doświadczenie i możliwość nawiązania bardzo cennych kontaktów zawodowych.

Więcej informacji i rejestracja: http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2013&na=na-221113.

góra strony
Wstępne programy pracy

Horyzont 2020

Wstępne programy pracy

Horyzont 2020

Parlament Europejski zatwierdził program Horyzont 2020 z budżetem ponad 77 mld euro. Najbliższe konkursy zostaną ogłoszone 11 grudnia br. Jednak już dziś można zapoznać się z projektami Programów Pracy – dokumentami określającymi założenia tematyczne poszczególnych podprogramów.

Dokumenty te dostępne są na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-documents. Zachęcamy do jak najwcześniejszego zapoznania się z nimi i do rozpoczęcia przygotowań do udziału w programie Horyzont 2020.

góra strony
Laureaci ogłoszeni

Kryształowa Brukselka 2013

Laureaci ogłoszeni

Kryształowa Brukselka 2013

Naukowcy i przedsiębiorstwa otrzymali Nagrody Kryształowej Brukselki za wybitne osiągnięcia w promocji i realizacji programów badawczych Unii Europejskiej. Uroczystość odbyła się 28 listopada br. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nagrody Kryształowej Brukselki przyznano w trzech kategoriach: dla najlepszej jednostki badawczej, najlepszego przedsiębiorstwa oraz indywidualnych naukowców.

Kryształowa Brukselka po raz pierwszy została wręczona w 2001 roku. Pomysł nagradzania polskich instytucji i naukowców uczestniczących w Programach Ramowych Badań i Rozwoju Technicznego Unii Europejskiej narodził się w ostatnim roku realizacji 5. Programu Ramowego (1998 - 2001). Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, dr Andrzej Siemaszko, zaproponował ustanowienie nagrody dla najlepszych i najbardziej aktywnych polskich jednostek naukowych, przedsiębiorstw i uczestników, którzy pomimo wielu trudności, stanęli w szranki z doświadczonymi partnerami z krajów członkowskich UE i uzyskali znaczące sukcesy.

W tym roku nagroda Kryształowej Brukseli jest przyznawana po raz szósty.

Laureatami tegorocznej edycji zostali:

 • w kategorii jednostka badawcza – Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska i Uniwersytet Gdański;
 • w kategorii przedsiębiorstwo – ITTI Sp. z o.o., Poznań, Mostostal Warszawa S.A. i TopGaN Sp. z o.o., Warszawa;
 • w kategorii nagroda indywidualna – prof. Jacek Kuźnicki z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, prof. Piotr Grabiec z Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie i dr Piotr Sułkowski z Uniwersytetu Warszawskiego.

W pierwszych dwóch kategoriach (nagrody instytucjonalne) podstawą nominacji jest statystyczna analiza udziału w programie ramowym.

Pod uwagę brana jest liczba zgłoszonych i zaakceptowanych wniosków, typ projektów, wielkość przyznanych funduszy unijnych oraz liczba koordynowanych projektów.

Nominacje do kategorii indywidualnej są typowane spośród propozycji nadesłanych przez środowisko naukowe. Kryteria brane pod uwagę to aktywne uczestnictwo i koordynacja projektów, praca w Komitetach Programowych i grupach eksperckich, zasługi dla promocji programów ramowych oraz podejmowane inicjatywy przyczyniające się do zwiększenia polskiego udziału w programach ramowych.

Laureatów wybrała Kapituła nagrody składzie: prof. Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – przewodnicząca; prof. Jerzy Buzek, członek Parlamentu Europejskiego; prof. Krzysztof J. Kurzydłowski, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Zarządu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; prof. Michał Kleiber, Prezes Polskiej Akademii Nauk; dr Jan K. Frąckowiak, Dyrektor Biura Promocji „PolSCA” i dr Andrzej Siemaszko, Dyrektor KPK – sekretarz.

Lista nominowanych we wszystkich kategoriach dostępna jest na stronie: http://www.kpk.gov.pl/krysztalowa_brukselka.

góra strony
Horyzont 2020

Portal uczestników

Horyzont 2020

Portal uczestników

Nowa wersja Participant Portal – portalu uczestników programów ramowych jest już aktywna. Pierwsze konkursy w kolejnym programie ramowym Horyzont 2020 będą ogłoszone 11 grudnia br., ale już teraz można zapoznać się z jego strukturą.

Zachęcamy do odwiedzania portalu: http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/home.html.

góra strony
Polskie zespoły w 7.PR

Najbardziej aktywni


Polskie zespoły w 7.PR

Najbardziej aktywni

2025 polskich zespołów zakwalifikowało się w 467 konkursach 7.PR do udziału w 1570 projektach uzyskując dofinansowanie ponad 408 mln euro. 225 z tych projektów jest koordynowanych przez polskie organizacje. Wyniki te plasują polskie zespoły w gronie najbardziej aktywnych krajów UE na pozycji 14-tej wśród 28 państw członkowskich UE, tuż za Portugalią, a przed Irlandią i Luksemburgiem.

Więcej informacji: http://www.kpk.gov.pl/statystyki/index.html .

góra strony
Projekt FI-CONTENT 2

Konkurs otwarty

Projekt FI-CONTENT 2

Konkurs otwarty

Projekt FI-CONTENT 2, który jest finansowany z 7. Programu Ramowego UE, ogłasza otwarcie konkursu na nowych beneficjentów. FI-CONTENT 2 jest częścią programu Future Internet PPP (partnerstwo publicznoprywatne), wspólnej inicjatywy przemysłu europejskiego i Komisji Europejskiej dotyczącej Internetu przyszłości.

FI-CONTENT 2 ma przyczynić się do stworzenia europejskiej infrastruktury promowania i testowania nowych możliwości wykorzystania treści audio-wizualnych w połączonych ze sobą urządzeniach. Partnerzy, mają za zadanie stworzenie i wdrożenie zaawansowanych platform Social Connected TV, usług Mobile Smart City, oraz Pervasive Games. Konsorcjum liczy na to, że w ramach konkursu wybranych zostanie od pięciu do dziesięciu partnerów, którzy przygotowywać będą treści na trzy platformy budowane przez FI-CONTENT 2, takie jak aplikacje i technologie, które poszerzać będą możliwości platformy.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie: http://mediafi.org/open-call/.

Zamknięcie naboru wniosków przypada na 8 stycznia 2014 r. Spodziewany okres, w którym zaangażowani będą nowi partnerzy: początek kwietnia 2014 – marzec 2015.

Wnioski muszą być przygotowane w języku angielskim.
Kontakt pod adresem e-mail: open-call@mediafi.org.

góra strony
Program Horyzont 2020 (2014 – 2020)

Granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie


Program Horyzont 2020 (2014 – 2020)

Granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie

Kto może aplikować?

naukowiec ze stopniem doktora lub co najmniej 4-letnim stażem pracy badawczej (liczonym od momentu uzyskania tytułu magistra)

Jakie dziedziny?

wszystkie dziedziny są finansowane
Grantu nie można realizować w kraju, w którym przebywało się dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich trzech lat liczonych wstecz od daty zamknięcia konkursu.

W ramach grantu indywidualnego będą dostępne dwie możliwości:
European Fellowship – grant w instytucji europejskiej Jest to indywidualny projekt badawczo-szkoleniowy z dowolnej dziedziny naukowej umożliwiający naukowcowi uzyskanie nowych lub pogłębienie istniejących umiejętności i kompetencji.

Projekt realizowany jest przez okres od 12 do 24 miesięcy w instytucji naukowej w dowolnym kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont 2020.

Jak aplikować?

zainteresowany naukowiec w porozumieniu z wybraną przez siebie europejską instytucją goszczącą przygotowuje wniosek w odpowiedzi na ogłoszony konkurs i przesyła go drogą elektroniczną do Komisji Europejskiej.

Global Fellowship – grant w instytucji poza Europą Jest to indywidualny projekt badawczo-szkoleniowy realizowany w dowolnej dziedzinie naukowej w uznanej pozaeuropejskiej instytucji badawczej wybranej przez naukowca.

Projekt realizowany jest w instytucji pozaeuropejskiej przez okres 12 – 24 miesięcy z następującą potem 12-miesięczną obowiązkową fazą powrotną w dowolnym kraju UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont 2020.

Jak aplikować?

w odpowiedzi na ogłoszony konkurs wniosek przygotowuje zainteresowany naukowiec w porozumieniu z wybraną przez siebie instytucją europejską, w której będzie się odbywać faza powrotna; wnioski wysyła się drogą elektroniczną do KE.
Planowany termin konkursu w 2014 roku:
12.03.2014 r. – Ogłoszenie konkursu
11.09.2014 r. – Zamknięcie konkursu

Akcje Marie Curie
Praca w projektach 7. Programu Ramowego

Dla kogo: początkujący naukowcy

Initial Training Networks (ITN) – szkolenie początkujących naukowców

Sieci ITN umożliwiają początkującym naukowcom dołączenie do europejskich zespołów badawczych poprzez pracę w projektach z każdej dziedziny naukowej przez okres od 3 do 36 miesięcy. Celem projektów jest praca badawcza oraz jednoczesny udział w szkoleniach dotyczących m.in. umiejętności komplementarnych (np. przedsiębiorczości, własności intelektualnej, etyki, zarządzania projektami badawczymi, zespołem badawczym). Zakwalifikowane osoby mogą prowadzić prace badawcze związane z doktoratem.
W ramach projektu nie można pracować w kraju, w którym przebywało się dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich trzech lat.

Kto może aplikować?

osoby z tytułem magistra lub stopniem doktora, które w momencie rekrutacji mają mniej niż 5 lat doświadczenia naukowego liczone od momentu uzyskania tytułu magistra.

Jak aplikować?

oferty pracy znajdują się w bazie projektów sfinansowanych w ramach Akcji Marie Curie, w której instytucje zamieszczają swoje ogłoszenia wraz z dokładnymi wymogami odnośnie aplikowania: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/applynow/jobs-for-you/index_en.htm.

Dla kogo: doświadczeni naukowcy

Oferty pracy i stypendia w ramach Akcji Marie Curie w 7.PR
Akcje Marie Curie finansują do 2018 roku projekty realizowane przez konsorcja z udziałem jednostek naukowych i przemysłowych oraz międzynarodowe, krajowe lub regionalne programy stypendialne zaakceptowane w ramach 7. Programu Ramowego.
Oferują one pracę oraz różnej długości granty w krajach członkowskich UE i stowarzyszonych z 7.PR.

Jak aplikować?

oferty pracy znajdują się w bazie projektów sfinansowanych w ramach Akcji Marie Curie, w której instytucje zamieszczają swoje ogłoszenia wraz z dokładnymi wymogami odnośnie aplikowania: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/applynow/jobs-for-you/index_en.htm.

góra strony
Partnerzy poszukiwani

Grafen czeka

Partnerzy poszukiwani

Grafen czeka

25 listopada br. otwarto nabór wniosków na partnerów konsorcjum inicjatywy flagowej GRAPHENE. Nabór zostanie zamknięty 5 lutego 2014 r. Nowy partner powinien stanowić wsparcie inżynieryjne dla Graphene Flagship (http://www.graphene-flagship.eu).

Wszelkie informacje (wymagania formalne, zasady uczestnictwa, wskazówki, obowiązki partnera oraz informacje o inicjatywie), a także platforma ‘find a partner’, znajdują się pod następującym adresem: http://www.graphenecall.esf.org/.

Członkowie inicjatywy GRAPHENE pozostają cały czas w bliskiej współpracy z Komisją Europejską. Koordynatorem naboru na członków konsorcjum GRAPHENE jest Europejska Fundacja Naukowa (European Scientific Foundation). Pytania należy kierować pod adres: graphene-call@esf.org lub nr +33 388 76 21 41.

KPK

góra strony
Wyniki konkursów 7.PR

Granty Marie Curie

Wyniki konkursów 7.PR

Granty Marie Curie

Wszystkim aplikującym w ostatnim konkursie 7.PR na granty indywidualne Marie Curie (Marie Curie Intra-European Fellowships, Marie Curie International Outgoing Fellowships i Marie Curie International Incoming Fellowships) polecamy zapoznanie się z wpisem na stronie: http://mariecurieactions.blogspot.ch/2013/08/ i-submitted-ixf-2013-when-can-i-expect.html.

Znajdują się tam praktyczne informacje odnośnie ogłoszenia wyników, przebiegu procedury oraz przybliżonych progów punktowych, powyżej których były finansowane granty w zeszłym roku.

góra strony
Program Horyzont 2020 (2014 – 2020)

Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC)


Program Horyzont 2020 (2014 – 2020)

Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC)

Granty ERC finansują ambitne, nowatorskie badania przez okres do 5 lat. Projekt musi być realizowany w instytucji goszczącej w kraju UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont 2020.

Starting Grant

Grant pozwala stworzyć pierwszy niezależny zespół lub program badawczy i osiągnąć samodzielność naukową.

Kto może aplikować?

naukowiec ze stopniem doktora (lub wyższym) uzyskanym od 2 do 7 lat przed datą ogłoszenia konkursu; pożądane jest autorstwo przynajmniej jednej publikacji bez udziału swego promotora

Jakie dziedziny?

wszystkie dziedziny są akceptowane; wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne

Jak aplikować?

zainteresowany naukowiec w porozumieniu z wybraną przez siebie instytucją goszczącą przygotowuje wniosek w odpowiedzi na ogłoszony konkurs i przesyła go drogą elektroniczną do Komisji Europejskiej
Termin składania wniosków – 25 marca 2014 r.

Consolidator Grant

Grant przeznaczony jest dla znakomitych naukowców, którzy wciąż są na etapie budowania swojego zespołu lub programu badawczego

Kto może aplikować?

naukowiec ze stopniem doktora (lub wyższym) uzyskanym od 7 do 12 lat przed datą ogłoszenia konkursu

Jakie dziedziny?

wszystkie dziedziny są akceptowane; wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne

Jak aplikować?

zainteresowany naukowiec w porozumieniu z wybraną przez siebie instytucją goszczącą przygotowuje wniosek w odpowiedzi na ogłoszony konkurs i przesyła go drogą elektroniczną do Komisji Europejskiej.
Termin składania wniosków – 20 maja 2014 r.

Advanced Grant

Granty wspierają najlepsze, innowacyjne projekty badawcze, przygotowane przez wybitnych, samodzielnych naukowców, mających już praktykę w kierowaniu zespołem

Kto może aplikować?

naukowiec o ugruntowanej pozycji naukowej i z liczącym się dorobkiem ostatnich 10 lat

Jakie dziedziny?

wszystkie dziedziny są akceptowane; wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne

Jak aplikować?

zainteresowany naukowiec w porozumieniu z wybraną przez siebie instytucją goszczącą przygotowuje wniosek w odpowiedzi na ogłoszony konkurs i przesyła go drogą elektroniczną do KE
Termin składania wniosków – 21 października 2014 r.

góra strony
Nagroda imienia Artura Rojszczaka

Dla młodych uczonych


Nagroda imienia Artura Rojszczaka

Dla młodych uczonych

Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) już po raz dziewiąty ogłasza konkurs o Nagrodę im. Artura Rojszczaka, naszego tragicznie zmarłego Kolegi, znakomitego filozofa, jednego z założycieli i głównych animatorów Klubu.

Istnieje wiele programów nagród przyznawanych za wybitne osiągnięcia naukowe. Jednakże, w czasach pościgu za sukcesem mierzonym komercyjną skutecznością aplikacji czy pozycją w indeksie cytowań na rynku literatury naukowej, pewne fundamentalne dla świata nauki wartości umykają uwadze sponsorów i nieczęsto są nagradzane. Nagroda Artura ma za szczególne zadanie promować humanistyczną postawę, szerokość horyzontów i umiejętność przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych – a więc te wartości, których wspaniałym uosobieniem był nasz Kolega. Intencje, jakie nam przyświecały, kapitalnie odczytał profesor Maciej Grabski, wieloletni prezes FNP i honorowy członek Klubu: Nie jest to, ściśle rzecz biorąc, nagroda za osiągnięcia naukowe, bowiem zgodnie z regulaminem Laureat musi nie tylko prowadzić rzetelną działalność naukową, dydaktyczną i społeczną, ale również powinien umieć przekraczać granice swojej specjalizacji. Wzorca nie powinien więc stanowić nawet bardzo wybitny, ale zaszyty nosem w swoje kajety uczony. Chodzi więc nie o promowanie „poprawności naukowej”, ale o postawy aktywne, o wyróżnienie ludzi wokół których coś się dzieje, którzy potrafią swoją pasję naukową przenieść poza własne biurko czy stół laboratoryjny, a więc nie zawężających swojego pola widzenia „końskimi okularami” własnej dyscypliny. ...W naszej nauce, prześladowanej lokalnymi fundamentalizmami i totalną nieumiejętnością ogólnonaukowej dyskusji oraz brakiem autorefleksji nad samym sobą, takich postaw bardzo brakuje”.

Pragniemy też, by nagroda Artura przyczyniła się do promowania Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i jej osiągnięć.
Każdy z nas dostąpił zaszczytnego wyróżnienia, jakim było przyznanie stypendium FNP. Chcemy, by cząstka tego, co sami otrzymaliśmy, przyczyniła się do wsparcia tej jedynej w swoim rodzaju instytucji działającej w Polsce.

Nagroda im. Artura Rojszczaka jest indywidualną nagrodą pieniężną (5000 zł) przyznawaną młodym doktorom, którzy obronili pracę doktorską w ciągu ostatnich pięciu lat.

Kandydatów do Nagrody mają prawo zgłaszać członkowie Klubu na podstawie informacji własnych i przekazanych im przez środowisko naukowe. Termin składania wniosków przez członków Klubu upływa 31 stycznia 2014 roku. Regulamin nagrody jest dostępny na stronie internetowej Klubu (http://www.ksz-fnp.org). Na tej samej stronie dostępne są informacje o członkach naszego Klubu, z którymi można się kontaktować w sprawie proponowanych kandydatów, a także informacje o laureatach poprzednich konkursów.

Tomasz Klimczuk, opiekun Nagrody
NagrodaArtura@ksz-fnp.org, Politechnika Gdańska

góra strony
 

KONFERENCJE I SZKOLENIA

 

 

KONFERENCJE I SZKOLENIA

- Otwarcie Horyzontu 2020 -
- Przestrzeń kosmiczna -
- Naukowiec – wędrowiec? -
- Żywność i rolnictwo -
- Żywienie i rozwój -
- Terapia cukrzycy -
- Madryt zaprasza -


Konferencja w Poznaniu

Otwarcie Horyzontu 2020

Rusza Horyzont 2020 Program Ramowy Badań i Innowacji UE na lata 2014-2020. Dysponuje on budżetem ponad 77 mld euro na finansowanie badań naukowych i rozwoju technologicznego w Europie i jest największym programem wspierającym tego typu inicjatywy. Program ten ma spełniać zadania realizowane do tej pory przez 7. Program Ramowy UE. Ponadto w swojej strukturze będzie on zawierał priorytety realizowane dotychczas przez Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji oraz działania Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii. Horyzont 2020 to przede wszystkim szansa na: doskonalenie warunków prowadzenia kariery naukowej, wspieranie rozwoju infrastruktur badawczych, wzmacnianie innowacyjności przedsiębiorstw, a także sprostanie istotnym wyzwaniom społecznych.

Skupi się on na trzech głównych obszarach. Pierwszym będzie „Doskonałość w nauce”, w ramach którego finansowane mają być m.in. pionierskie badania i stypendia Marii Skłodowskiej-Curie. Drugi filar programu to „Wiodąca pozycja w przemyśle” oferujący przede wszystkim możliwości wsparcia badań i innowacji dla firm, w tym małych i średnich.

Ostatni z filarów programu to projekty badawcze odpowiadające na wyzwania społeczne w Europie. W tym obszarze mają być finansowane badania z dziedzin ważnych dla społeczeństwa takich jak: zdrowie, zmiany demograficzne, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz, ekologiczna energia i transport, klimat czy bezpieczeństwo.

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu zaprasza na uroczystą konferencję otwierającą Horyzont 2020 w województwach wielkopolskim i lubuskim.
Inauguracja odbędzie się od 14 do 16 stycznia 2014 r. na Politechnice Poznańskiej, Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Konferencja jest organizowana przez Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM przy współpracy wyżej wymienionych uczelni.

W pierwszym dniu będzie mowa o nowej perspektywie finansowej dla badań i innowacji w latach 2014-2020, czyli o nowych programach operacyjnych, komplementarnych w stosunku do Horyzontu 2020: programach Inteligentny Rozwój; Wiedza, Edukacja i Rozwój, Polska Cyfrowa i Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym, a także o Horyzoncie 2020.

Drugi dzień będzie poświęcony w całości Horyzontowi 2020.
Omówione zostaną zasady oraz możliwości udziały w priorytetach – Wyzwania społeczne i Wiodąca rola w przemyśle, ze szczególnym uwzględnieniem szans dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Trzeci dzień to okazja do zapoznania się z ofertą Horyzontu 2020 w zakresie stypendiów Marii Skłodowskiej-Curie, grantów Europejskiej Rady Badań Naukowych i akcji dotyczącej poszerzaniu uczestnictwa skierowanej głównie do nowych krajów członkowskich.

Wśród prelegentów będą przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz eksperci z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE. Swoimi doświadczeniami podzielą się uczestnicy projektów z 7. Programu Ramowego, którzy przedstawią korzyści z udziału w inicjatywach programów ramowych. W trakcie konferencji przedstawione zostaną informacje na temat celów, budżetu, zasad udziału, struktury i głównych elementów Horyzontu 2020, a także na temat pierwszych ogłoszonych konkursów.

Do udziału w konferencji zaproszeni są przede wszystkim reprezentanci całego środowiska akademickiego, władz lokalnych i samorządowych oraz przedsiębiorstw z Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej. Konferencja jest również otwarta dla wszystkich chętnych spoza regionu.

Rejestracja uczestników będzie otwarta do 11 stycznia 2014 r. na www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale Szkolenia.

Ewa Kocińska, RPK
Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM

 

Spotkanie partnerskie

Przestrzeń kosmiczna

W ramach „Countdown to Horizon 2020 Space Tour” Komisja Europejska wspólnie z Krajowymi Punktami Kontaktowymi organizuje oficjalny Dzień Informacyjny w obszarze SPACE, w Brukseli 11-12 grudnia br.

Podczas dnia informacyjnego eksperci Komisji Europejskiej szczegółowo omówią zasady uczestnictwa oraz zagadnienia pierwszych konkursów w obszarze SPACE w programie Horyzont 2020. Poruszone zostaną również kwestie dotyczące realizacji programów GALILEO oraz COPERNICUS.
W wydarzeniu wezmą udział również eksperci Europejskiej Agencji Kosmicznej.

W trakcie wydarzenia będzie można również zarejestrować się na tzw. spotkania brokerskie (bilateral meetings), których celem jest znalezienie odpowiednich partnerów do konsorcjum projektowego. Ponadto istnieje możliwość zaprezentowania pomysłu na projekt lub przedstawienia potencjału swojej instytucji.

W związku z tym, że w dniu informacyjnym weźmie udział wielu „kluczowych graczy” będzie to z pewnością doskonała okazja, aby nawiązać kontakty i przygotować wspólny wniosek w ramach pierwszych konkursów programu Horyzont 2020.

Rejestracja oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.b2match.eu/h2020spacetour/pages/brussels.

Piotr Świerczyński, KPK

 

Debata o mobilności w nauce

Naukowiec – wędrowiec?

Akademia Młodych Uczonych PAN i ruch społeczny Obywatele Nauki zapraszają na kolejną z cyklu otwartych debat, tym razem poświęconą mobilności naukowców pod tytułem „Naukowiec – wędrowiec? Debata o mobilności w nauce”.

Spotkanie odbędzie się 10 grudnia br. w godzinach 17:30-19:30 w Poznaniu w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN, ul. Noskowskiego 12/14 (duża sala konferencyjna).

Więcej informacji:
http://obywatelenauki.pl/2013/11/debata-naukowiec-wedrowiec-debata-o-mobilnosci-w-nauce-10-grudnia-poznan/.

 

Dzień informacyjny – Horyzont 2020

Żywność i rolnictwo

Rejestracja na dzień informacyjny do Wyzwania Społecznego „Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych i biogospodarka” i „LEIT Biotech” została otwarta. Spotkanie odbędzie się 17 stycznia 2014 r. w Brukseli.

Więcej informacji na stronie: http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/news-events/news/20140117_en.htm.

Sesje poświecone będą: Sustainable Food Security, Blue Growth, Innovative Sustainable and Inclusive Bioeconomy oraz LEIT – Biotechnology.

Urzędnicy Komisji Europejskiej omówią tematy konkursowe wyzwania programu Horyzont 2020. Będzie też możliwość uzyskania porad dla potencjalnych partnerów i koordynatorów. Udział w imprezie jest bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem, osoby planujące wyjazd powinny dokonać rejestracji w najbliższym czasie. Rejestracja potrwa najdłużej do 13 stycznia 2014 roku.

Bożena Podlaska, KPK

 

Międzynarodowa konferencja w Barcelonie

Żywienie i rozwój

30 stycznia i 1 lutego 2014 r. w Barcelonie, Hiszpania, odbędzie się druga międzynarodowa konferencja nt. żywienia i rozwoju (Second International Conference on Nutrition and Growth).

Poziom otyłości w Europie radykalnie wzrósł w ciągu ostatniej dekady, zwłaszcza wśród dzieci. Aby go powstrzymać, niezbędne jest pogłębienie wiedzy na temat dobrze zbilansowanej diety.

Konferencja położy nacisk na zależność między żywieniem a rozwojem dzieci. Wśród tematów dyskusji znajdą się: znaczenie diety dla zdrowych kości, otyłość wśród dzieci i żywienie niemowląt.

Wydarzenie zgromadzi dietetyków, neonatologów i ekspertów z zakresu rozwoju dziecka w celu wymiany pomysłów i analizy zagadnień związanych z żywieniem dzieci.

Więcej informacji: http://www2.kenes.com/nutrition-growth/Pages/Home.aspx.


Konferencja w Wiedniu

Terapia cukrzycy

Od 5 do 8 lutego 2014 r. w Wiedniu odbędzie się Siódma międzynarodowa konferencja nt. zaawansowanych technologii i terapii cukrzycy (ATTD 2014 – Seventh International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes).

Rosnące zainteresowanie rozwojem nowych i zaawansowanych technologii oraz urządzeń do leczenia cukrzycy przełożyło się na wiele artykułów publikowanych w czasopismach medycznych.

Wzorem wcześniejszych, dorocznych edycji w czasie konferencji zaprezentowane zostaną najnowsze postępy technologiczne w leczeniu cukrzycy i chorób z nią związanych.

Prezentowane zagadnienia i dyskusje skoncentrują się na ostatnich postępach w zakresie nowych analogów insuliny, systemów uwalniania leków, pomp insulinowych, czujników glukozy, urządzeń z obwodem zamkniętym w profilaktyce cukrzycy i sztucznych trzustek.

Kolejne obszary dyskusji obejmą nowe technologie w leczeniu otyłości.

Spodziewany jest udział międzynarodowej społeczności naukowców i klinicystów specjalizujących się w cukrzycy, endokrynologii i metabolizmie oraz inżynierów i lekarzy ogólnych. Przewidziano prezentacje w formie sesji plenarnych i warsztatów.

Więcej informacji: http://www2.kenes.com/attd/Pages/Home.aspx.


Technologia, wiedza i społeczeństwo

Madryt zaprasza

6 i 7 lutego 2014 r. w Madrycie odbędzie się 10.

międzynarodowa konferencja nt. technologii, wiedzy i społeczeństwa (10th International Conference on Technology, Knowledge and Society).

Złożone synergie między technologią, wiedzą a społeczeństwem będą tematem przewodnim spotkania.

Równouprawnienie, globalizacja oraz technologie informacyjne i komunikacyjne to niektóre z przewidzianych zagadnień.

W czasie dwudniowego interaktywnego kursu uczestnicy będą mieć możliwość zaprezentowania własnego dorobku badawczego i nawiązania kontaktów z ekspertami z wielu dyscyplin.

Więcej informacji: http://techandsoc.com/the-conference.

góra strony
 

WIADOMOŚCI Z REGIONÓW

 

 

WIADOMOŚCI Z REGIONÓW

- Tematyka Leśno-Drzewna -
- Horyzont Gwiazd -
- Zasady Horyzontu 2020 -
- Odliczamy dni do Horyzontu! -
- Stypendia dla naukowców -
- Zarządzanie ryzykiem -


Horyzont 2020

Tematyka Leśno-Drzewna

Zebranie Plenarne Polskiej Platformy Technologicznej Sektora Leśno-Drzewnego (PPTSL-D), które odbędzie się w siedzibie koordynatora PPTSL-D – Instytucie Technologii Drewna w Poznaniu 17 grudnia br. ma, u progu ogłoszenia pierwszych konkursów w nowym ramowym programie UE Horyzont 2020, przybliżyć zebranym charakterystykę nowego programu nastawionego na innowacyjność, realizację wyzwań społecznych, nieustająco aktualne zagadnienia środowiska, zaawansowane technologicznie materiały i inne zagadnienia o kluczowym znaczeniu dla europejskiej nauki i gospodarki. Zaplanowane są w tym obszarze wystąpienia przedstawicieli Krajowego Punktu Kontaktowego PB UE w Warszawie i Regionalnego Punktu Kontaktowego w Poznaniu. Koordynator Platformy, Dyrektor ITD zamierza również omówić zagadnienia:

 • współpracy leśno-drzewnych platform technologicznych poszczególnych krajów europejskich i brukselskiej centrali FTP przedstawione na 8th FTP CONFERENCE 12–13 March 2013, Barcelona – Inspiring Horizons – A new Strategic Research and Innovation Agenda for the Forest-based Sector,
 • sesji dotyczącej sektora leśno-drzewnego na V Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach w maju br. oraz założenia do sesji sektora leśno-drzewnego na VI Kongresie zaplanowanym na 7-9 maja 2014 r.,
 • PROGRAMU SEKTOROWEGO dla dofinansowania tematyki badawczo-rozwojowej sektora leśno–drzewnego w ramach PPTSL-D przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Nie zabraknie informacji o tematyce pierwszych konkursów Horyzontu 2020, w kontekście problemów leśno-drzewnych, które przedstawią przedstawiciele Regionalnego Punktu Kontaktowego działającego w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM. Planowane jest także przedyskutowanie strategicznych dla Polski problemów leśno-drzewnych, mogących mieć ważne znaczenie także w programach konkursów Horyzontu 2020, a które mogą być częścią problemów – programów narodowych opracowywanych dla Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w aspekcie propozycji w toku partnerskiego spotkania Forestbased Sector Technology Platform w Monachium, w listopadzie br., poświęconego zamierzeniom sektora odnośnie projektów w ramach Horyzontu 2020. Spotkanie to przygotowane zostało przez FTP dla zwiększenia szans udziału przedstawicieli sektora leśno-drzewnego w projektach ramowych, we współpracy z EFI (Eurpean Forest Institute), EFPRO (European Fibre and Paper Research Organisation), InnovaWood i lokalnym, niemieckim organizatorem – Niemiecką Leśno-Drzewną Platformą Technologiczną.

Doświadczeniami, w zakresie komercjalizacji rozwiązań badawczych, innowacji, upowszechniania i popularyzacji osiągnięć naukowych zdobywanymi na Uniwersytecie Stanforda w USA, podzieli się z zebranymi pracownik Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu, uczestniczka Programu Top 500 Innovators organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Osoby i organizacje zainteresowane tematyką leśno-drzewną zapraszamy do udziału w przedstawionych wydarzeniach. Aktualne szczegółowe dane dotyczące programów spotkań, terminów, rejestracji uczestników itp. do uzyskania na stronach: www.itd.poznan.pl, www.forestplatform.org.

Andrzej Fojutowski, Władysław Strykowski, BPK „Las-Drewno”,
Instytut Technologii Drewna w Poznaniu, Sekretariat PPTSL-D


O dwóch programach ramowych

Horyzont Gwiazd

Już w połowie grudnia Komisja Europejska planuje ogłosić konkursy w nowym Programie Ramowym Horyzont 2020. Zanim to nastąpi, warto podsumować zbliżający się ku końcowi 7. Program Ramowy.

W związku z tym Regionalny Punkt Kontaktowy działający przy Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska zaprasza na konferencję Horyzont Gwiazd – VII Konferencja z cyklu Nauka dla Biznesu. Konferencja będzie świetną okazją do podsumowania wyników uczelni i jednostek badawczych, uzyskanych w konkursach 7.PR. Podczas konferencji zostaną wręczone nagrody dla najaktywniejszych uczestników indywidualnych i instytucjonalnych w 7.PR w Małopolsce i Podkarpaciu. Jednocześnie będzie możliwość zapoznania się z nowym programem ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji. Konferencja odbędzie się 17 grudnia br. w Sali Kotłownia, na terenie Kampusu Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24.

Szczegóły oraz rejestracja: www.transfer.edu.pl.

Anna Armuła, RPK
Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska


Szkolenie w Gliwicach

Zasady Horyzontu 2020

19 grudnia br. Regionalny Punkt Kontaktowy przy Politechnice Śląskiej wraz z Polską Platformą Ekoinnowacji organizują szkolenia na temat zasad udziału w nowym programie ramowym Horyzont 2020. Wykładowcami będą eksperci z Krajowego Punktu Kontaktowego, panie Grażyna Omarska i Barbara Trammer.

Poruszone zostaną następujące zagadnienia: założenia i zasady programu Horyzont 2020, programy pracy i ogłoszone konkursy, zmiany programu w stosunku do 7. Programu Ramowego – nowe elementy, zasady finansowania projektów.

Szkolenie odbędzie się w auli B w Centrum Edukacyjno-Kongresowym, przy ul. Konarskiego 18B w Gliwicach.

Więcej informacji: http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.html?id=5088.


Konferencja w Olsztynie

Odliczamy dni do Horyzontu!

Końcówka roku 2013 to najlepszy czas, aby podsumować osiągnięcia w 7. Programie Ramowym oraz zainaugurować nowy Program Ramowy Badań i Innowacji Horyzont 2020.

Dlatego też 19 grudnia br. Regionalny Punkt Kontaktowy w Olsztynie zaprasza wszystkich zainteresowanych naukowców, przedstawicieli biznesu, samorządu terytorialnego i instytucji otoczenia biznesu do wzięcia udziału w konferencji: „NOWE MOŻ- LIWOŚCI FINANSOWANIA BADAŃ I INNOWACJI NA HORYZONCIE: Podsumowanie 7. Programu Ramowego oraz inauguracja Programu Horyzont 2020”.

Uczestnicy spotkania będą mieli okazję wysłuchać prezentacji osób realizujących na co dzień projekty finansowane z 7. Programu Ramowego. Konferencja będzie też okazją do zapoznania się z wynikami uczestnictwa polskich zespołów badawczych w 7.PR, zarówno w skali kraju, jak i regionu Warmii i Mazur.

W drugiej części spotkania zostaną zaprezentowane założenia nadchodzącego Programu Ramowego na rzecz Badań i Innowacji – Horyzont 2020. Pracownicy RPK Olsztyn oraz zaproszeni goście opowiedzą o strukturze, aspektach finansowych i zasadach uczestnictwa. Przedstawiciele przemysłu oraz osoby zainteresowane instrumentami dla przedsiębiorstw będą mieli okazję zapoznać się z propozycjami Komisji Europejskiej dedykowanymi temu właśnie sektorowi.

Ponadto podczas konferencji zostaną omówione dwa portale wspierające uczestnictwo w programach ramowych: Participant Portal

 • dla wnioskujących i realizujących projekty w programach ramowych oraz EURAXESS
 • portal dla mobilnych naukowców.

Szczegóły wydarzenia oraz możliwość rejestracji on-line już wkrótce na stronie www.uwm.edu.pl/rpk w zakładce Szkolenia.

Serdecznie zapraszamy!

Ewa Kłos, RPK
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Szkolenie w Poznaniu

Stypendia dla naukowców

Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców EURAXESS wraz z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programów Ramowych Unii Europejskiej w Poznaniu oraz Punktem Kontaktowym przy Uniwersytecie Ekonomicznym zapraszają na szkolenie pt. „Jak znaleźć stypendium zagraniczne? Oferta Wspólnotowego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej, portalu EURAXESS i L’Oréal Polska”.

Wspólnotowe Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (JRC – Joint Research Centre) umożliwia naukowcom prowadzenie badań w kluczowych dla Europy dziedzinach. Centrum składa się z siedmiu instytutów badawczych (w Belgii, Włoszech, Niemczech, Holandii i Hiszpanii) oferujących pracę czasową, stypendia, staże oraz szkolenia.

Podczas spotkania będzie można się dowiedzieć, w jaki sposób dotrzeć do informacji niezbędnych przy aplikacji do JRC.

Uczestnikom wydarzenia przedstawiona zostanie ponadto oferta stypendialna Akcji Marii Skłodowskiej-Curie oraz stypendia dla kobiet-naukowców L’Oréal Polska.

Podczas szkolenia zaprezentowany zostanie także Europejski Portal dla Mobilnych Naukowców – EURAXESS, który zawiera bogatą bazę stypendiów, staży oraz ofert pracy w różnych instytutach naukowych w Europie i poza nią.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne ze względu na dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Termin: 16 grudnia br. Miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, sala nr 236.

Więcej informacji oraz rejestracja uczestników dostępne na stronie internetowej: http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

Paweł Kaczmarek, RPK, Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM

Warsztaty w Gdańsku

Zarządzanie ryzykiem

17 grudnia br. w Minicentrum Konferencyjnym Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej odbędą się warsztaty: Zarządzanie ryzykiem w projektach badawczych.

Szkolenie adresowane jest do pracowników naukowych, a w szczególności do osób zatrudnionych przy realizacji międzynarodowych projektów badawczych, którzy są zainteresowani pozyskaniem wiedzy na temat zarządzania ryzykiem w projektach badawczym, w tym przygotowywaniem analizy ryzyka w projekcie.

Warsztaty poprowadzi dr inż. Ryszard Bielski, wykładowca Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Szkolenie zostanie poprowadzone w postaci wykładu multimedialnego oraz ćwiczeń indywidualnych.

Szczegółowy program znajduje się na stronie internetowej Regionalnego Punktu Kontaktowego ds. 7. Programu Ramowego na Politechnice Gdańskiej: www.rpkgdansk.pl.

Rejestracja elektroniczna trwa do 13 grudnia br. do godziny 12:00 pod adresem: http://www.rpkgdansk.pl/szkolenia/559-szkolenie-ryzyko. Liczba wolnych miejsc ograniczona. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Renata Downar-Zapolska, RPK, Politechnika Gdańska

góra strony
 

WIADOMOŚCI Z CORDISu

 

 

WIADOMOŚCI Z CORDISu

- Stacja kosmiczna -
- Rozwój dziecka -


Zapewnienie wysokiego zwrotu z inwestycji

Stacja kosmiczna

Od czasu wejścia na pokład w 2000 r. pierwszego zespołu astronautów, Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS) kosztowała społeczność na świecie ponad 7 mld euro. Mimo zgromadzenia znacznej ilości danych, zapewnienie zwrotu z inwestycji wymaga przechowywania, rozpowszechniania i wykorzystywania tej nowej wiedzy.

Większość osób postrzega ISS jako najbardziej wyróżniający się i najdroższy przykład współpracy krajów w kosmosie po okresie zimnej wojny. Mniej powszechna jest wiedza o ilości cennych danych naukowych, które są pozyskiwane, dzięki temu wspólnemu przedsięwzięciu. Ponad 400 eksperymentów naukowych z dziedziny biologii, psychologii człowieka, fizyki, materiałoznawstwa oraz nauk o Ziemi i kosmosie przeprowadzonych zostało w ISS w ciągu ostatniej dekady.

Celem projektu CIRCE, którego realizacja rozpoczęła się w lipcu 2012 r., jest budowa i rozwój międzynarodowej e-infrastruktury do obsługi i wspierania eksploatacji danych naukowych generowanych przez ISS i inne, ważniejsze misje kosmiczne. Stawka jest wysoka i takie też są przeszkody: koordynacja dużej liczby partnerów może okazać się trudna i brak jest obecnie regulacji bądź wytycznych w zakresie upowszechniania i eksploatacji danych.

Luigi Carotenuto, kierownik techniczny CIRCE, objaśnia rolę projektu w planie działania na rzecz e-infrastruktury i definiowaniu wytycznych na potrzeby przyszłych programów badawczych.

Jakie są główne cele CIRCE?

CIRCE to działanie koordynacyjne wspierane przez Telespazio oraz niemiecką i francuską agencję kosmiczną (odpowiednio DLR i CNES). Jest współfinansowane przez Komisję Europejską z 7.PR i ma dwa cele nadrzędne. Pierwszy polega na sporządzeniu planu budowy europejskiej e-infrastruktury do zapewnienia długofalowego zabezpieczenia i eksploatacji danych naukowych wypracowanych na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Drugi dotyczy rozwijania współpracy z międzynarodowymi partnerami ISS, aby dojść do wspólnej wizji e-infrastruktury danych.

Dlaczego tak duże znaczenie miało podjęcie tego projektu?

Dane kosmiczne są ważnym składnikiem aktywów naukowych.
Nie tylko wymagają ogromnych ilości zasobów – przez co niemal niemożliwe jest ich powtórzenie – ale podlegają też wnikliwej recenzji, dzięki czemu ich wartość naukowa jest wyjątkowa.

Dotyczą szerokiej gamy dyscyplin naukowych, od nauk o życiu, przez materiałoznawstwo, po fizykę. Zastosowanie danych kosmicznych powinno zostać zoptymalizowane, gdyż przyczynia się do postępu wiedzy i przekłada się na bezpośrednie korzyści dla obywateli.

ISS to najbardziej złożone i dysponujące największą mocą laboratorium badawcze w kosmosie, aczkolwiek długofalowe zabezpieczanie danych nie zostało zapewnione. Zabezpieczanie i gromadzenie danych zapewni podstawy do dalszego rozwoju prac badawczych i pogłębiania wiedzy. Niemniej osiągnięcie tego wymaga e-infrastruktury danych, potrafiącej zapewnić systematyczne zabezpieczanie danych z ISS i innych platform kosmicznych oraz umożliwianie użytkownikom dostępu do takich danych, ich przeszukiwania i eksploatacji.

CIRCE jest kontynuacją wcześniejszego projektu ULISSE2, wspomaganego przez europejskie centra operacji naukowych w ISS i współfinansowanego przez Komisję Europejską. Jako pierwsza tego typu inicjatywa, projekt ULISSE był poświęcony analizie głównych zagadnień związanych z zabezpieczaniem danych na potrzeby ISS, aby wskazać możliwe rozwiązania i narzędzia. W jego toku wdrożono także demonstrator, zapewniający głównym serwisom możliwość dostępu do danych i ich użytkowania poprzez integrację zbioru rozproszonych zasobów. Demonstrator dowiódł wykonalności i użyteczności e-infrastruktury w zakresie interoperacyjności z rozproszonymi repozytoriami ISS, zgodnie ze stosownymi ograniczeniami prawnymi.

Doświadczenia zebrane w toku prac nad ULISSE pokazały także, że ustanowienie operacyjnej e-infrastruktury danych wymagać będzie ściślejszej współpracy głównych partnerów ISS – a odpowiedzią na tę potrzebę ma być właśnie CIRCE.

Co nowego pojawiło się w podejściu CIRCE do współpracy powiązanej z ISS?

Po raz pierwszy promujemy wraz z ISS nową wizję prac badawczych opartych na zintensyfikowanej wymianie danych kosmicznych, która ma sprzyjać ich dalszemu wykorzystaniu.

Komisja Europejska, agencje kosmiczne, przedsiębiorstwa i eksperci ds. ICT, a także rozmaite społeczności naukowe połączyły swe siły w ramach tego projektu, który ma zasadnicze znaczenie dla budowy e-infrastruktury danych, choć tego typu przedsięwzięcia nigdy wcześniej nie podejmowano.

Projekt CIRCE zapewnia stałe zaangażowanie wszystkich koniecznych stron i działa na rzecz tych skoordynowanych inicjatyw.

Jakie trudności napotkaliście i jak się z nimi uporaliście?

Wspólna wizja eksploatacji danych ISS i możliwych korzyści ze wspólnego podejścia nie została jeszcze skonsolidowana.

Odzwierciedleniem tego stanu rzeczy jest na przykład zróżnicowanie strategii upowszechniania danych, jakie stosują różni interesariusze.

W toku projektu CIRCE zebrane zostały rozmaite opinie na ten temat i co więcej wszyscy partnerzy naukowi ISS są zachęcani za pośrednictwem międzynarodowych warsztatów do wspólnej dyskusji i proponowania możliwych rozwiązań oraz przyszłych inicjatyw ukierunkowanych na ich wdrażanie.

Jakie konkretne wyniki przyniosły dotychczas badania?

W ramach projektu wypracowane zostały już wyniki techniczne oraz podjęte zostały inicjatywy koordynacyjne. Z technicznego punktu widzenia przeprowadziliśmy analizę społeczności użytkowników i ich potrzeb pod względem eksploatacji danych, zdefiniowaliśmy usługi do wdrożenia w ramach e-infrastruktury danych i ustaliliśmy nowy model danych. Jeżeli chodzi o inicjatywy koordynacyjne, przygotowaliśmy przed konferencją ministerialną ESA, która odbyła się w listopadzie 2012 r., dokument w sprawie stanowiska, sygnowany przez wszystkie europejskie centra operacji naukowych, podkreślający wagę zabezpieczania danych ISS.

Pierwsze warsztaty, zorganizowane w lutym 2013 r. w siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli, również okazały się sukcesem.
Zgromadziły przedstawicieli rożnych agencji kosmicznych (ESA, ASI, CNES, DLR, CSA i Roscosmos), społeczność naukową zaangażowaną w badania prowadzone w ISS oraz ekspertów z powiązanych dziedzin technologii informacyjnych.

Uczestnicy ustalili wymagania i kluczowe zagadnienia – takie jak potrzeba harmonizacji polityki w sprawie danych, zaangażowanie społeczności użytkowników poprzez odpowiednie uznawanie osiągnięć naukowych oraz umożliwianie użytkownikom przeszukiwania danych kosmicznych i ich pozyskiwania.

Jakie najważniejsze wyniki ma przynieść projekt?

Określimy główne kroki programowe i rozwiązania techniczne. W ramach projektu sporządzimy mapę drogową wdrażania i ustalimy potencjalne możliwości pozyskania dofinansowania na rozwój e-infrastruktury danych na potrzeby ISS.

Ponadto CIRCE wniesie wkład we współpracę międzynarodową partnerów ISS w zakresie poprawy upowszechniania i wykorzystywania naukowych danych kosmicznych.

Jakie są kolejne etapy projektu?

Przygotowujemy obecnie w ramach projektu drugie, międzynarodowe warsztaty na temat eksploatacji danych ISS, które odbędą się niebawem w Belgijskim Obserwatorium Królewskim w Brukseli.

Po zakończeniu prac nad CIRCE, planujemy pogłębić reprezentację wiedzy w obszarze eksperymentów ISS, aby udoskonalić modele danych. Na tej podstawie będziemy nadal poszukiwać możliwości rozwijania e-infrastruktury na potrzeby eksploatacji danych naukowych ISS.

Więcej informacji o CIRCE: http://www.circespace.eu/.


Doskonalenie skanów MRI

Rozwój dziecka

Mapowanie rozwoju dziecka znajdującego się wciąż w łonie matki to punkt wyjścia europejskiego projektu, którego celem jest zaprojektowanie technik do wcześniejszego określania problemów i opracowanie odpowiednich terapii.

W toku projektu DHCP (Developing Human Connectome Project) ma powstać obraz rozwoju mózgu dziecka i sposobu tworzenia się w nim połączeń – zwłaszcza w trzecim trymestrze. Umożliwił to grant w zakresie synergii Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) o wartości 3,2 mln euro.

Projekt zgromadził zespół inżynierów, matematyków i naukowców, którzy pracują pod kierunkiem profesora Davida Edwardsa z King’s College London i profesora Josepha Hanjala, wraz z profesorem Danielem Rueckertem z Wydziału Informatyki Imperial College London i profesorem Stevem Smithem z Uniwersytetu w Oksfordzie. Przedsięwzięcie ma na celu zastosowanie obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MRI) do śledzenia połączeń w mózgu płodów i noworodków, co pozwoli poznać lepiej mechanizmy chorób neuropsychicznych, takich jak autyzm.

Zapewni ono wgląd w zaburzenia ze spektrum autyzmu. Profesor David Edwards, Dyrektor Centrum Rozwoju Mózgu, który kieruje współpracą, powiedział: „Chodzi o zrozumienie, w jaki sposób kształtuje się mózg człowieka.

Zanim dziecko się urodzi, mózg jest już dobrze rozwinięty wraz z kluczowymi połączeniami między nerwami, dlatego też obserwujemy dzieci w łonie. Chcemy zmapować połączenia nerwowe, które powstają wraz ze wzrostem i rozwojem mózgu”.

Mimo iż prace nad projektem rozpoczęły się w tym roku, już poczyniono postępy, otwierając Ośrodek Obrazowania Noworodków Evelina, który jest częścią Centrum Rozwoju Mózgu z siedzibą w szpitalu St Thomas’ Hospital w Londynie. W tej placówce skanowaniu poddana zostanie większość badanych w toku realizacji projektu. W czasopiśmie Cerebral Cortex ukazał się także raport, w którym przedstawiono, jak strukturalne połączenia mózgu ulegają zmianie wraz ze wzrostem oraz w przypadku wcześniactwa.

Profesor Rueckert zauważa: „Nasza rola polega na zbudowaniu platformy do analizy ogromnej ilości danych, pokazujących sposób interakcji różnych części mózgu. Podejmiemy próbę odnalezienia schematów połączeń w mózgu wraz z ich pojawianiem się oraz zestawienia ich z danymi klinicznymi, takimi jak notatki medyczne na temat rozwoju dziecka”.

„Jeszcze 20 lat temu – dodaje profesor Rueckert – nie było możliwości poddawania dzieci szczegółowym skanom MRI, kiedy znajdowały się wciąż w łonie lub rodziły się przedwcześnie. Techniki zostały opracowane w celu obrazowania dzieci w bezpiecznym środowisku i pozyskiwania danych potrzebnych do poprawy metod leczenia i diagnostyki”.

W czasie pięcioletniego projektu analizowane będą dane pozyskiwane od 1.500 dzieci, zaczynając od około 23 tygodnia aż do porodu. Przeprowadzone zostanie także porównanie zdolności dzieci w wieku około dwóch lat. Ma to zapewnić dalsze wskazówki na temat rozwoju mózgu dzieci i sposobu łączenia się jego różnych regionów. W ten sposób wykazane zostaną również warunki, w których połączenia mózgu są nieprawidłowe i w jaki sposób mogą tworzyć się u dziecka.

Dane położą także podwaliny pod wspólne forum online, do którego dostęp zyskają inni naukowcy, aby wnieść swój wkład w ramach ciągłych badań nad aktywnością mózgu.

Więcej informacji: http://wwwf.imperial.ac.uk/imedia/content/view/3518/tiny-minds i http://cercor.oxfordjournals.org/content/early/2013/03/31/cercor.bht086.abstract.

góra strony

NAJNOWSZE KONKURSY

NAJNOWSZE KONKURSY

 

  PROGRAM MOŻLIWOŚCI

Wsparcie spójnego rozwoju polityk badawczych
Rozwój kariery

Znak konkursu: FP7-CDRP-2013-EUR_CD
Data ogłoszenia: 14 listopada 2013 r.
Budżet: 0,96 mln euro
Termin składania wniosków: 15 kwietnia 2014 r.
Zakres konkursu:
Unia Europejska potrzebuje specjalistycznie przeszkolonych i wysoce wyspecjalizowanych naukowców, aby budować dobrobyt swoich obywateli i zapewniać rozwój gospodarczy. W tym kontekście konkurs ma wspomagać sieć EURAXESS Services i uzupełniać działania podejmowane dotychczas w zakresie wspomagania rozwoju ścieżek kariery naukowców w środowisku akademickim.
Wychodzi on z założenia, że opierając się na wiedzy, zachowaniu i cechach indywidualnego naukowca, doradztwo, coaching i szkolenia z zakresu rozwoju kariery mogą wzmóc aspirację naukowca do doskonałości, czy to w ramach środowiska akademickiego czy poza nim. Naukowcy zostaną wyposażeni w narzędzia, najlepsze praktyki, porady i odbędą szkolenie, co pozwoli im wyznaczać indywidualne cele i prezentować swoje osiągnięcia.
Typ projektu – akcja koordynująca dla członków sieci EURAXESS. Dokumentacja konkursowa: http://ec.europa.eu/research/participants/ portal/page/call_FP7?callIdentifier=FP7-CDRP-2013-EUR-CD&specificProgram=CAPACITIES#wlp_call_FP7.

góra strony
Konkurs międzynarodowy

Nanomedycyna

Konkurs międzynarodowy

Nanomedycyna

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zaprasza do udziału w konkursie ERA-NET EuroNanoMed II na międzynarodowe projekty badawcze w zakresie nanomedycyny „European Innovative Research and Technological Development Projects in Nanomedicine”.

Tematyka zgłaszanych projektów powinna dotyczyć następujących obszarów badawczych:

 • Regenerative medicine,
 • Diagnostics,
 • Targeted delivery systems.

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 tysięcy euro.

Termin składania wniosków mija 4 marca 2014 roku.

Więcej informacji: http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/euronanomed-ii/aktualnosci/.

góra strony
Oferty stypendialne

Nie przegap terminów!

Oferty stypendialne

Nie przegap terminów!

Centrum Informacji dla Naukowców Euraxess przedstawia aktualne oferty stypendialne dla doktorantów i naukowców (wg terminów aplikowania):

1. USA – stypendium World Forest Institute; aplikacja cały rok:
http://wfi.worldforestry.org/index/international-fellowship.html;

2. Stypendia European Molecular Biology Organisation: krótkie do 3 miesięcy – aplikacja cały rok; inne granty, szkolenia:
www.embo.org/funding-awards/fellowships;

3. Różne kraje – stypendia Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej dla doktorantów i pracowników uczelni:
www.buwiwm.edu.pl/wym/intro.htm;

4. Japonia – Japan Society for the Promotion of Science; stypendia dla magistrów, doktorantów i doktorów; należy znaleźć instytucję w Japonii, która złoży wniosek – terminy na stronie:
http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/fy2014/appli_short_2014.html;

6. Rumunia – stypendium New Europe College dla doktorantów i doktorów; 9 grudnia br.:
http://www.nec.ro/fundatia/nec/nec_intl_2014.htm;

7. Belgia (Uniwersytet w Liege) – grant badawczy dla doktorantów; 15 grudnia br.:
http://www.ulg.ac.be/upload/docs/application/pdf/2013-10/srde_2013-2014_-_guidelines.pdf;

8. Granty Narodowego Centrum Nauki (Preludium, Opus i Sonata); 16 grudnia br.:
http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy;

9. Dowolny kraj – stypendia Fundacji Crescendum Est – Polonia; 31 grudnia br.:
http://crescendumest.pl/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=15&Itemid=59

10. Włochy – stypendia Fundacji Bogliasco; 15 stycznia 2014 r.:
http://www.bfny.org/english/fellowships.cfm;

11. Różne kraje – stypendia Funduszu Wyszehradzkiego; 31 stycznia 2014 r.:
http://visegradfund.org/scholarships;

12. Grecja – stypendia Fundacji Onassisa; 31 stycznia 2014 r.:
http://www.onassis.gr/en/scholarships-foreigners.php;

13. Tajwan – stypendium Funduszu Wyszehradzkiego dla doktorantów i doktorów; 15 lutego 2014 r.:
http://visegradfund.org/scholarships/taiwan/;

14. Instytuty JRC (Włochy, Niemcy, Holandia, Belgia, Hiszpania); stypendia i praca:
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=3720.

Baza ofert stypendialnych http://www.euraxess.pl.

Monika Kornacka, EURAXESS, KPK

góra strony
Webmaster